top of page

Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej („Warunki”) to zbiór przepisów prawnych określonych przez właściciela strony internetowej. Zawierają one zasady i warunki regulujące aktywność osób odwiedzających daną stronę internetową oraz relacje pomiędzy użytkownikami a właścicielem strony.

Warunki muszą być dostosowane do konkretnych potrzeb i charakteru każdej strony internetowej. Na przykład, strona internetowa oferująca klientom produkty w ramach sprzedaży elektronicznej wymaga Warunków, które będą się różnić od Warunków strony internetowej zawierającej jedynie informacje. 
 

Warunki zabezpieczają właściciela strony przed potencjalnym ryzykiem prawnym.

Co ogólnie powinny zawierać Warunki korzystania ze strony internetowej?

 

 1. Kto może korzystać z Twojej strony; jakie są wymagania, aby założyć konto (jeśli dotyczy)

 2. Kluczowe Warunki handlowe oferowane klientom

 3. Metody płatności (Karty kredytowe/debetowe, PayPal, Płatność gotówką itd.)

 4. Zachowanie prawa do zmiany oferty

 5. Gwarancje i odpowiedzialność za usługi oraz produkty

 6. Prawo własności intelektualnej, prawa autorskie i logotypy

 7. Prawo do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika

 8. Zwolnienie z odpowiedzialności

 9. Ograniczenie odpowiedzialności

 10. Prawo do zmiany i modyfikacji Warunków

 11. Pierwszeństwo w zakresie prawa i rozwiązywania sporów

 12. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat tworzenia Warunków korzystania ze strony internetowej znajdziesz w tym artykule.

Objaśnienia i informacje przedstawione w niniejszym tekście mają jedynie charakter ogólnych definicji i przykładów. Nie należy traktować niniejszego artykułu jako porady prawnej ani jako zalecenia odnośnie tego, jak faktycznie należy postępować. Zalecamy skorzystanie z porady prawnej, która pomoże zrozumieć ideę Warunków korzystania ze strony internetowej i ułatwi ich opracowanie.

bottom of page