top of page

Biscotto Polityka plikow

Jeśli Twoja strona internetowa zbiera dane osobowe, na przykład przy użyciu plików cookie lub innych podobnych technologii, musisz poinformować o tym osoby odwiedzające Twoją stronę. Należy jasno określić, jakie narzędzia do śledzenia aktywności internautów (np. cookies, flash cookies, web beacons, etc.) są wykorzystywane na Twojej stronie, jakie dane osobowe zbierają i do czego są wykorzystywane.

 

Przypominamy, że usługi podmiotów zewnętrznych, takie jak Google Analytics lub inne app oferowane przez Wix, wykorzystujące pliki cookie lub inne technologie śledzenia za pośrednictwem usług Wix, mogą mieć swoje własne zasady dotyczące sposobu z bierania e przechowywania informacji. Są to usługi zewnętrzne, dlatego nie podlegają one Polityce Prywatności Wix.

 

Więcej informacji na temat plików cookie e Twojej witryny Wix znajdziesz wtym artikule.

Objaśnienia e informacje przedstawione w niniejszym tekście mają jedynie charakter ogólnych definicji e przykładów. Nie należy traktować niniejszego artykułu jako porady prawnej ani jako zalecenia odnośnie tego, jak faktycznie należy postępować. Zalecamy skorzystanie z porady prawnej, która pomoże zrozumieć ideę polityki plików cookie and ułatwi jej opracowanie.

bottom of page